دکتر افشین فتحی ،فوق تخصص جراحی پلاستیک

ارتباط با ما از طریق تلگرام

دپارتمان ها

دپارتمان ها دپارتمان هادپارتمان هادپارتمان هادپارتمان ها دپارتمان ها دپارتمان هادپارتمان هادپارتمان هادپارتمان ها دپارتمان ها دپارتمان هادپارتمان هادپارتمان هادپارتمان ها دپارتمان ها دپارتمان هادپارتمان هادپارتمان هادپارتمان ها دپارتمان ها دپارتمان هادپارتمان هادپارتمان هادپارتمان ها دپارتمان ها دپارتمان هادپارتمان هادپارتمان هادپارتمان ها دپارتمان ها دپارتمان هادپارتمان هادپارتمان هادپارتمان ها

پیکرتراشی ، پلاستیک صورت بدن

شنبه 14 بهمن 1396

نویسنده : دکتر افشین فتحی


لیفت سینه ماستوپکسی

بیشتر بخوانید ...

جراح پلاستیک بینی و پلک

شنبه 14 بهمن 1396

نویسنده : دکتر افشین فتحی


جراح پلاستیک بینی و پلک جراح پلاستیک بینی و پلک جراح پلاستیک بینی و پلک

بیشتر بخوانید ...

لیزر و زیبا سازی پوست

چهارشنبه 24 آبان 1396

نویسنده : دکتر افشین فتحی


انجام رینوپلاستی یک تصمیم شخصی است و شما آن را برای خودتان انجام می دهید ...

بیشتر بخوانید ...